Jeśli masz jakikolwiek problem z komputerem zadzwoń lub napisz.

883 95 44 11

Telefon jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Audyt informatyczny.

Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.

Przeprowadzenie audytu poprzedzone jest podpisaniem umowy o zachowaniu tajemnicy uzyskanych danych.

Audyt wykonujemy w sposób jak najmniej zakłócający bieżące funkcjonowanie firmy.

Proponowany przez nas audyt informatyczny obejmuje:

 • Inwentaryzację oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach

 • Inwentaryzację konfiguracji sprzętowych stacji roboczych i serwerów

 • Przegląd zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych w dostępie do danych

 • Badanie rzeczywistego zapotrzebowania na sprzęt i oprogramowanie oraz inne usługi informatyczne

 • Badanie legalności oprogramowania - porównanie stanu faktycznego z posiadanymi licencjami

 • Kontrola przyjętej polityki archiwizowania danych


 • Raport końcowy po przeprowadzeniu audytu informatycznego zawiera następujące informacje:

 • Listę i konfigurację sprzętową sprzętu informatycznego

 • Listę i lokalizację zainstalowanego oprogramowania

 • Listę niezgodności eksploatowanego oprogramowania w stosunku do posiadanych licencji

 • Listę rzeczywistego zapotrzebowania na oprogramowanie i sprzęt komputerowy

 • Analizę sposobu wykorzystania narzędzi informatycznych, efektywności działania systemów i procedur oraz propozycje zmian.

 • Celem tych analiz jest dostosowanie sytuacji w firmie do wymogów prawa i ocena efektywności dotychczasowych procedur.